ana_rostokina

Ana

Rođena u Moskvi 1986. godine. Godine 2003. upisala je Fakultet za strane jezike i regionalne studije na Moskovskom državnom univerzitetu M.V. Lomonosov. Godine 2005. i 2006. učestvovala je na Međunarodnom skupu slavista u Beogradu. Od 2005. godine radi kao pismeni i usmeni prevodilac za srpski i engleski jezik. Od 2007. godine radi kao profesor srpskog i engleskog jezika. Godine 2008. završila je sa najvišim ocenama Fakultet za strane jezike i regionalne studije Moskovskog državnog univerziteta M.V. Lomonosov, stekavši dva zvanja: „lingvista, profesor srpskog i engleskog jezika“ i „profesor ruskog jezika kao stranog“. Po završetku univerziteta živela je i radila kao prevodilac u Crnoj Gori. Od 2009. godine živi i radi kao prevodilac i profesor u Beogradu. Od 2010. godine radi kao prevodilac i profesor srpskog, engleskog i ruskog jezika u centru za strane jezike „Razgovor“. Godine 2011. magistrirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa zvanjem „profesor srpske književnosti i jezika“. Radi kao pismeni, konsekutivni i simultani prevodilac i pre svega preferira teme kao što su pravo, nekretnine, građevina, reklama, turizam, poslovna prepiska, književnost. Autor je velikog broja pesničkih prevoda. Interesovanja: književnost, savremena poezija, film, pisanje, fotografija, joga, meditacija, putovanja.

julija

Julija

Rođena u Moskvi 1975. godine. Godine 1992. upisala je Filološki fakultet na Moskovskom državnom univerzitetu M.V. Lomonosov. Godine 1995. učestvovala je na Međunarodnom skupu slavista u Beogradu, a 1997. godine je stažirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste godine završila je Moskovski državni univerzitet M.V. Lomonosov sa zvanjem „filolog-slavista, profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti“, gde se zatim dodatno kvalifikovala za profesora ruskog jezika kao stranog. Po završetku univerziteta preselila se u Beograd, gde živi i radi i sad. Predaje srpski i ruski jezik od 1998. godine, između ostalog i predstavnicima stranih ambasada, misija i kompanija. Učestvuje u međunarodnim konferencijama, seminarima i školama za usavršavanje metodike predavanja srpskog i ruskog jezika i slovenske filologije. Autor je mnogobrojnih prevoda tehničkih tekstova, prezentacija i internet sajtova u poslovnoj i naučno-tehničkoj sferi, u oblasti administracije i prava, zdravstvene zaštite, marketinga, a takođe i kinematografije, nastavne literature i beletristike. Bavi se konsekutivnim prevođenjem na kongresima i poslovnim susretima predstavnika srpskih i ruskih kompanija i organizacija. Trenutno radi kao prevodilac na pripremi rečnika za nove nastavne materijale centra za srpski jezik i kulturu i na pripremi specijalnog kursa o teoriji i praksi prevođenja. Od 2013. godine radi kao profesor ruskog i srpskog jezika i prevodilac u centru za strane jezike „Razgovor“. Udata je, ima dvoje dece. Hobiji su joj kulinarstvo i fotografija.

bojana

Bojana

Rođena u Beogradu 1984. godine. Godine 2003. završila je Filološku gimnaziju u Beogradu i upisala ruski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu. Godine 2008. stažirala je u Moskvi u Institutu za ruski jezik A.S. Puškin. Godine 2009. završila je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu sa zvanjem „profesor ruskog jezika i književnosti“ i preselila se u Moskvu da radi. Od 2011. godine radi kao profesor ruskog i srpskog jezika u centru za strane jezike „Razgovor“. Trenutno živi i radi kao profesor i prevodilac u Beogradu. Voli da čita, da putuje, trenira jogu i proučava astrologiju.

visnja

Višnja

Rođena u Beogradu 1976. godine. Godine 1996. upisala je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu koji je završila 2001. godine na katedri za engleski jezik i književnost. Od 2007. godine radi kao pismeni prevodilac za engleski jezik i stručnjak je za korporativne prevode sledeće tematike: ekonomija, biznis, tehnologije, bezbednost, zakonodavstvo, poslovna analitika i prepiska. Od 2013. godine radi kao srpsko-engleski prevodilac u centru za strane jezike „Razgovor“. Majka dvoje dece. U slobodno vreme proučava istoriju slovenskih jezika i psihologiju.

darija

Darja

Rođena u Moskvi 1982. godine. Godine 1999. upisala je slavistiku na Fakultetu za strane jezike i regionalne studije Moskovskog državnog univerziteta M.V. Lomonosov. Godine 2000-2002. stažirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2001. godine radi kao pismeni i usmeni prevodilac za srpski jezik. Godine 2004. završila je Fakultet za strane jezike i regionalne studije Moskovskog državnog univerziteta M.V. Lomonosov sa zvanjem „prevodilac za srpski jezik“ sa najvišim ocenama. Od 2010. godine radi kao pismeni prevodilac u jezičkom centru „Razgovor“. Bavi se prevođenjem tekstova svih tematika, uključujući i medicinsku i farmaceutsku. Kao usmeni prevodilac radila je na farmaceutskim konferencijama i seminarima u Rusiji i Hrvatskoj. Udata je, ima ćerku Aleksandru. Interesovanja su joj biciklizam i umetničko klizanje, a voli i da putuje.

Jana

Jana

Rođena u Moskvi 1989. godine. Godine 2005. upisala je Istorijsko-filološki fakultet na Ruskom državnom humanističkom univerzitetu. Od 2008. godine radi kao prevodilac za engleski jezik. Godine 2010. diplomirala je i počela da radi u centru za strane jezike «Razgovor» kao prevodilac i profesor engleskog jezika. Godine 2011. upisala je Fakultet za društvene, humanističke nauke i strane jezike na Vestminsterskom univerzitetu i preselila se u London. Specijalizuje se za prevode sledećih tematika: medicina, tehnika, inženjering, pravo. Takođe se bavi prevođenjem igranih filmova i lepe književnosti. Predaje engleski jezik preko skajpa. U slobodno vreme proučava strane jezike i najnovije metode predavanja engleskog. Voli da čita, da posećuje muzeje i da se bavi sportom.

viktorija

Viktorija

Rođena u Moskvi 1986. godine. Godine 1993. preselila se sa porodicom u Beograd, gde je živela i pohađala školu do 1997. godine. Još od školskih dana bavi se novinarstvom i pismenim prevodima sa srpskog jezika. Od 2004. godine predaje srpski jezik, a od 2007. engleski. Godine 2008. je završila Fakultet svetske politike na Državnom akademskom univerzitetu humanitarnih nauka, smer – „međunarodni odnosi“. Godine 2011. vratila se u Srbiju da živi i da radi. Trenutno živi u Beogradu i radi kao pismeni i usmeni prevodilac i profesor srpskog i engleskog jezika. Od 2013. godine je saradnik centra za strane jezike „Razgovor“. Ima sina Stefana. Voli da čita i da putuje.

Ana-P.

Ana

Rođena u Moskvi 1982. godine. Godine 2004. završila je Moskovski gradski pedagoški univerzitet sa najvišim ocenama. Godine 2006. preselila se u Beograd, gde je počela da radi kao prevodilac za srpski jezik. Godine 2008. završila je kurseve za sudskog tumača. Stručnjak je za pismeno prevođenje sledećih tematika: pravo, energetika, elektrotehnika, automobilska industrija. Od 2013. godine radi kao prevodilac za srpski jezik u centru za strane jezike „Razgovor“. Interesovanja: književnost i slikarstvo.