Ukoliko želite da vaši zaposleni brzo i uspešno savladaju engleski jezik, biće nam zadovoljstvo da vam ponudimo svoje iskustvo, stručnost i specijalne uslove za korporativne klijente.

Realizujemo nastavu za sve nivoe (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) prema efikasnom nastavnom programu „New English File“ Univerziteta u Oksfordu, lidera na tržištu nastavnih programa. Nastava se održava individualno i u manjim grupama. Spremni smo da vam osim opšteg kursa engleskog jezika svakom korporativnom klijentu ponudimo kurs poslovnog engleskog jezika i specijalne programe kojima su obuhvaćene specifičnosti poslovanja vaše kompanije ili njene filijale.

Naše cene časova engleskog jezika za kompanije. Ukoliko 10 ili više zaposlenih vaše kompanije istovremeno uči engleski jezik u našem centru, nudimo specijalne pogodnosti!

Broj učenika u grupi Cena 1 časa (90 minuta) za 1 učenika Cena 1 časa (90 minuta) za 1 grupu Cena 1 meseca nastave (8 časova od po 90 minuta) za 1 grupu
1 2500 2500 20000
2 1500 3000 24000
3 1100 3300 26400
4 900 3600 28800
5 750 3750 30000
6 650 3900 31200
7 600 4200 33600

Centar za strane jezike „Razgovor“ vam stoji na raspolaganju i u slučaju da vam je potreban prevodilac za pregovore, za rad sa grupama ili za angažman na događaju bilo koje vrste i nivoa u organizaciji vaše kompanije ili na kojem učestvuju vaši zaposleni. Naš prevodilački tim može preuzeti prevod vaših tekstova svih tema, dužina i stepena stručnosti sa engleskog i na engleski jezik. U slučaju uspostavljanja dugoročne poslovne saradnje možemo odrediti jednog ili nekoliko prevodilaca (ako to zahteva obim posla) koji će raditi sa vama da biste uvek bili sigurni u najviši kvalitet prevoda.

Osim toga radimo prevode koji zahtevaju overu od strane sudskog tumača, lekturu, korekturu i kucanje.

Naše cene prevodilačkih usluga za kompanije:

Broj strana Pismeni prevod Prevod sa overom od strane sudskog tumača Lektura Korektura Kucanje
Manje od 10 1500 2400 770 550 550
10-100 1450 2300 740 520 520
100-500 1400 2200 710 490 490
500-1000 1300 2100 680 460 460
Više od 1000 1200 2000 650 430 430
Usluge usmenog prevođenja Cena do 3 sata Cena preko 3 sata
Konsekutivni prevod 6500 6000
Simultani prevod 7500 7000

Takođe možete: