Ime *

  Prezime *

  E-mail *

  Izaberite tačan odgovor:

  1. Da li si ti iz Srbije? ____________________

  jesamjestejesi

  2. Kako ______________?

  zoveš sesi zovešse zoveš

  3. Makedonska vina su ______________.

  kvalitetnikvalitetnekvalitetna

  4. Ivan i Sanja ne ______________ na more.

  jeduideidu

  5. Nikola je kupio kuću u _________________.

  Crnoj GoriCrnu GoruCrne Gore

  6. Želim da ____________ u Beograd.

  se preselimse preselitipreselim se

  7. ______________ studiraš?

  ŠtaŠtoNa čemu

  8. To je za ______________

  mojih prijateljamoje prijateljemojim prijateljima

  9. Zdravko ______________ u Srbiju.

  je vratioje se vratiose vratio

  10. Ivana ______________ u sredu.

  ću doćiće doćidoći ću

  11. Ja ______________ popila kafu.

  bibi sambih

  12. Čekam te ispred ______________ .

  restoranarestoranomrestoranu

  13. ______________ u Crnoj Gori od 5. do 15. jula.

  BićemoĆemo bitiBudemo

  14. On je nešto rekao o ______________ .

  namanamnas

  15. Ištvan dolazi iz ______________ .

  BudimpešteBudimpeštaBudimpešti

  16. Idem na posao ______________ .

  taksijemna taksina taksiju

  17. ______________ se sviđa ovde.

  MeniMeneMi

  18. Kad ______________ kod nas?

  budeš došaoćeš doćibudeš doći

  19. ______________ smo bili na letovanju u Grčkoj.

  Prošle godineProšloj godiniU prošloj godini

  20. ______________ je to intervju?

  ČijeČijaČiji

  21. Deca ______________ palačinke.

  pečepećipeku

  22. Goran ______________ voleo.

  je jujuju je

  23. Zoran je dolazio u Moskvu ______________ .

  u hiljadu devetsto šezdeset pete godinehiljadu devetsto šezdeset pete godineu hiljada devetsto šezdeset pete godine

  24. Tamo je bilo mnogo lepih ______________ .

  devojkamadevojakadevojci

  25. Milica je ______________ od Nataše.

  lepšilepšelepša

  26. Ako ______________ u Beograd, kupi mi rečnik.

  ćeš ićibudeš išaoići ćeš

  27. Iznajmili su ______________ stan.

  višivećiviše

  28. ______________ se dobro sećam.

  JeNjuNje

  29. Oni imaju ______________ .

  dvoje decedve decedvoje deteta

  30. Ja ______________ poklonio.

  sam mu gasam ga mumu ga sam